Finalització del projecte del Consultori mèdic de Vilanova de la Barca

Al novembre del 2020, la Diputació de Lleida va adjudicar a Codeco Obres, reconeguda constructora de Lleida, les obres del “Projecte modificat per a l’actualització del projecte bàsic i d’execució per a la construcció del consultori mèdic de Vilanova de la Barca” (Exp. 69/19)” .

Aquest projecte finalment es va entregar el passat mes d’abril.

Esperem que ben aviat el puguin gaudir els veïns i veïnes de Vilanova de la Barca.