Política de Qualitat i Medi Ambient

CODECO OBRES SL és una empresa constructora de Lleida dedicada a la construcció, rehabilitació i reforma integral d’edificis, que es constitueix l’any 2003 fruit de la unió de professionals del ram de la construcció experimentats i avalats per 25 anys d’experiència al sector de la construcció.

L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient de CODECO OBRES SL és:
LA CONSTRUCCIÓ, REHABILITACIÓ I REFORMA INTEGRAL D’EDIFICIS

El sistema va dirigit a assegurar la qualitat, causar el menor impacte ambiental de
els nostres serveis i proporcionar condicions de treball segures i saludables, així com
millorar la confiança dels clients per aconseguir l’èxit de la nostra organització, i
per assolir-ho s’identifiquen les següents directrius:

  • Complir amb la legislació i la reglamentació vigent, així com altres requisits que l’organització subscrigui.
  • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació generada per les activitats i contribuir al desenvolupament sostenible.
  • Proporcionar condicions de treball segures i saludables dels nostres treballadors, facilitant totes les mesures de seguretat requerides, així com eliminant-ne els perills i reduint-ne els possibles riscos.
  • Identificar les necessitats i les expectatives dels nostres clients i satisfer-les aportant les millors solucions mitjançant la nostra experiència.
  • Identificar riscos i oportunitats, per després definir els objectius estratègics de l’organització per minimitzar els riscos i explotar les oportunitats.
  • Fomentar la formació i sensibilització en matèria de qualitat i medi ambient del nostre personal, per a la millora contínua de la seva professionalitat i capacitat.
  • Detectar oportunitats de millora i accions correctives en el nostre Sistema de Gestió, mitjançant auditories periòdiques que garanteixin la millora contínua.

La política es comunicarà a totes les parts interessades pertinents, segons escaigui, i s’aplicarà dins de l’organització.

8 de maig de 2023

Descarregar Política de Qualitat i Medi Ambient