Obres d’adequació de l’Interior de l’Ala Nord-est de la sota coberta de l’Edifici del Rectorat Fase 4 de la Universitat de Lleida.