L’actuació ha consistit en l’enderroc del tancat interior de la nau de logística i la construcció d’una nova nau a l’exterior per guardar les carretilles. La nova nau és d’estructura metàl·lica, coberta de panells sandwich i tancaments de façana amb paret de bloc de morter.